Why not ?
 
Picture

Rubiko kubikas

Trumpas gidas kaip lengvai surinkti Rubiko kubiką.

Kubo sienelių pasukimas pagal laikrodžio rodyklę žymimas didžiosiomis raidėmis
V-viršus
A-apatinė
K-kairioji
D-dešinioji
P-priekinė
G-galinė

T-vidurinė

  Sienelių pasukimas prieš laikrodžio rodyklę žymimas raidėmis su minuso ženklu V- A- D- ir tt...
Prie raidės esantis skaičius rodo, kiek kartų reikia sienelę pasukti: Vidinio kubo sluoksnio pasukimas
žymimas raide T. Sukant vidinį kubo sluoksnį pasisuka ir apatinė sienelė, todėl ją reikia atsukti atgal.

  Pirmiausia surenkame vieną vienspalvę viršutinę sienelę. Kad būtų patogiau iš pradžių surenkame vienspalvį
kryželį.Jų sudarančių dvispalvių kubelių viršaus spalvos turi sutapti su viršutinio antrinio kubelio spalva,
o šoninės spalvos su kubo šonų centrinių kubelių spalvomis (2 pieš)

  Dabar renkame kampinius kubelius. Jie irgi turi būti kryželio spalvos, į jų šonų spalva sutapti su šalia
esančių centrinių kubelių spalva.(3 pieš)
  Kai vienspalvė viršutinė sienelė surikiuota, kubą apverčiame ir per visą rinkimo procesą surinktą aukštą
laikome apačioje.

  II Aukšto surinkimas
 
  Jeigu dvispalvį kubelį reikia perkelti iš kairės į dešinę(4 pieš)
Naudojame šia formulę
[ V D V D- V- P- V- P ]

Kartais surinktame antrame aukšte reikia apversti vieną kubelį (6 pieš)
[ D V2 D- V D V2 D- V P- V- P ]


  III aukšto surinkimas

 Pirmiausia sustatome į savo vietas trečiojo aukšto kubelius, kad jie išsidėstytų kryželiu. Jeigu sukant viršutinių
sienelių du viršutiniai kubeliai atsidurs savo vietoje kaip parodyta (7 pieš) naudokite formulę.
[ P V D V- D- P- V- ]


 Jeigu du dvispalviai bus savo vietose kaip parodyta (8 pieš) naudokite formulę.
[ P V D V- D- P- V P V D V- D- P- ]

Šias formules reikia kartoti jeigu kubeliai iš karto neatkeliauja į savo vietas.Kai trečiojo aukšto dvispalviai
kubeliai yra savo vietose, bet juos reikia apversti, naudokite formulę.
(P T-)4  V(+-n)  (P T)4


 Ši formulė susideda iš dviejų dalių. Pasukus sieneles pagal pirmąją formulės dalį apsiverčia vienas kubelis(9 pieš)
Po to atsukus prie priekinės sienelės antrąjį neapverstą kubelį taikoma antroji formulės dalis. Kartojant galima
apversti visus kubelius.
Trečio aukšto kampiniai kubeliai į savo vietas sustatomi pagal formulę
[ D- P- D G- D- P D G ]


Rikiuojant kubelius pagal šią formulę reikia, kad savo vietoje esantis kubelis būtų kairiajame III-čio aukšto
kampe. (10 pieš). Formulė kartojama kol visi trečio aukšto kampiniai kubeliai atsidurs savo vietoje.
kai kampiniai kubeliai sustatyti į savo vietas, juos apverčiame pagal formulę:
[ V- P- D P D- P- D P D- V(-+n) D P- D- P D P- D- P ]

Naudojant šią formulę reikia, kad kairiajame trečio aukšto kampe esančio kubelio priekinė spalva būtų viršutinio
aukšto centrinio kubelio spalvos (11 pieš)
  Pasukus kubo sieneles pagal pirmąją formulės dalį( nekeiskite kubelio padėties) pasukama viršutinė sienelė taip,
kad kitas neapverstas kubelis atsidurtų dešiniajame trečio aukšto kampe.
Naudojant šią formulę susimaišo visų aukštų kubeliai, bet baigus procesą jie sugrįžta į savo vietas.


Paveikslėlių nėra, bet galima lengvai ir be jų surinkti.


Žinoma kubą galima surinkti ir žiūrint video youtube.

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.